Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

SOS app

Gratis SOS APP til hele familien

SOS Appen er en nødalarm som alle Sikring24 kunder kan benytte seg av i situasjoner hvor du føler deg utrygg, trenger assistanse eller ikke kan ringe inn til alarmstasjonen. Nødalarmen kan også benyttes utenfor boligen så lenge du har mobildekning og mobildata aktivert.

Last ned appen:

App Store

SOS Sikring24

Google Play

SOS Sikring24

Send SOS alarm direkte fra mobilen uansett hvor man befinner seg.

Alarmen teller ned i 5 sekunder før alarmen overføres. Mobilen avgir faste vibrasjoner for å indikere alarm.

 • GPS lokasjon, navn, bilde og nummer mottas av vår alarmstasjon.
  • Oppdatert GPS lokasjon hvert 30 sek helt frem til brukeren deaktiverer alarmen.
   • Vi varsler kontaktpersoner og sender vekter der brukeren er.

   "Følg meg hjem" / Nedtellingsfunksjon.

   Brukeren kan sette på nedtelling på standard 15 min eller endre denne til valgfritt antall minutter.

   • Appen teller ned og løser automatisk ut SOS alarmen dersom kunden ikke har deaktivert funksjonen.
    • Perfekt i utrygge situasjoner , hvor man enten går alene hjem eller er alene.

    Mulighet for tilkobling av blåtannarmbånd.

    En assistanseknapp som kobles mot telefonen via Bluetooth. Slik at man kan løse ut alarmen uten og måtte låse opp mobilen eller gå inn i appen.

    • Melder om lavt batteri (utskiftbart, ikke oppladbart) varer i flere år.
    • Gi bruker beskjed dersom telefonen mister kontakt med assistanseknappen.
    • Kan bæres som armbånd eller kjede.

    I tillegg til de andre funksjonene som:

    • Geofence:  få varsler når brukere kommer og går fra for eksempel arbeidsplass, skole, hjem osv.

    • «Sjekk inn» hvor brukere kan sende oppdatert lokasjon til administratorer uten å løse ut SOS appen som går til oss.

    Dokumenter

    Mer informasjon og installasjon

    • SOS alarm med direkte alarmoverføring til vår alarmstasjon.
    • Alarmstasjonen kan se hvor du er når alarmen løses ut (er ikke begrenset til å benyttes kun i hjemmet).
    • Område- og geofence-varsling. Få beskjed når barna dine kommer hjem eller går fra skolen m.m.
    • Inviter andre som medlemmer i din familie.

    Applikasjonen benytter seg av GPS lokasjon dersom din telefon støtter dette og GSM triangulering.

    Sikring24 kan på ingen måte hente eller finne ut din lokasjon uten at du selv løser ut alarmen.

    Dersom du løser ut alarmen ved en feil er det viktig at du ringer til vår alarmstasjon direkte for å stoppe utrykningen.

    Etter utløst alarm vil alarmstasjon motta et signal med din posisjon og kontaktinformasjon. Posisjonen oppdateres hvert 30. sek til alarmen stoppes.

    Sikring24 vil ringe opp oppgitt mobilnummer (legges inn under registrering). Får vi ikke kontakt vil nærmeste pårørende bli kontaktet (ref. alarmavtalen). Videre aksjon i forhold til utrykning og nødetater vil bli vurdert løpende i samarbeid med pårørende eller politi.

    Installering av appen

    1. Logg på SOS appen med personlig bruker

    1.1 Logg inn med e-postadressen tilknyttet din alarmavtale og selvvalgt passord. 

    1.2 Har du blitt tildelt pålogging av en i din familie benyttes ditt mobilnummer som brukernavn og passordet vedkommende har valgt på dine vegne. 

    1.3 Førstegangsbrukere må registere seg selv om du er alarmkunde av oss. 


    Befinner du deg i en situasjon hvor du er i behov av å varsle vår alarmsentral og ikke har mulighet til å ringe - kan du benytte appen til å utløse en ”SOS alarm”. 

    Appen erstatter ikke nødetatene og du må ringe nødetater direkte ved nødstilfeller. Bruk appen kun i situasjoner hvor man ikke kan ringe. 


    2. Sende alarm og posisjon til vår alarmsentral

    2.1 Trykk på ”Aktiver SOS alarm” for å sende alarm og posisjon til vår alarmsentral.  

    2.2 Appen vil telle ned ”5-4-3-2-1” sek før alarmen sendes slik at du kan deaktivere/angre før alarmen sendes. 

    2.3 Etter utløst alarm kan du trykke på samme knapp for å deaktivere/skru av alarmen. Alarmstasjonen vil da få beskjed om du ikke lenger er i behov for assistanse.  

    2.4 Ønsker du å komme i kontakt med oss eller trenger nødhjelp kan du benytte snarveisknappene for å ringe.


    3. Områder

    3.1 Du har også anledning til å sette opp områder hvor du ønsker å få varsler når andre brukere i familien din går inn eller ut av områdene.

    Dette er også kalt ”Geofence”.

    Her kan du legge til en område, gi området ditt navn og velge hvem du ønsker å få varslinger fra når vedkommende kommer eller går.

    3.2 Trykk ”opprett område” for å lage et nytt eller ”Se områdeliste” for de som allerede er opprettet.

    3.3 Trykk på ikon ikonet for mer informasjon.


    4. Familie

    4.1 Legg til andre familiemedlemmer som ønsker å bruke appen.

    4.2 Man kan velge mellom to roller:

    • ”Bruker”; har kun mulighet til å løse ut alarmen og varsle «eier» når de gårut og inn av områder.
    • ”Eiere”; kan løse ut alarmen, administrere områder og familie, men har ikke mulighet til å få posisjonsvarsler fra andre ”eiere”.

    4.3 Alle medlemmer i familien vil få varsel dersom noen løser ut ”SOS alarmen” i tillegg til vår alarmstasjon.

    4.4 Trykk på ikon for mer informasjon.


    5. Profil

    5.1 Legg til profilbilde for lettere identifisering for utrykningspersonell ved alarm.

    5.2 Her finner du informasjonen registrert på deg.

    • Brukernavn: ditt brukernavn for å logge på. Det er kun kontraktseier avalarmtjenesten som blir oppført med bruk av e-post. Andre brukere somopprettes som familiemedlem benytter telefonnummer som brukernavn.
    • Installasjonsnummer: Et ID-nummer tilknyttet din alarmavtale for åidentifisere hvem som har utløst alarmen.
    • Navn: Navnet på bruker av appen som sendes til vår alarmstasjon.
    • Telefonnummer: Mobilnummeret som sendes til vår alarmstasjon ved utløstalarm slik at vi kan opprette kontakt med dere.
    • Trykk på ikon for mer informasjon.

    Vi ringer deg

    Send oss en melding