Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

Røykvarslere redder liv

Røykvarslere redder liv

Del:

I forskrift om brannforebygging §7 er det krav om at alle boliger og fritidsboliger skal ha minimum en røkvarsler i hver etasje. Disse skal i tillegg være godt hørbare, minimum 60 desibel, i alle oppholdsrom og soverom når døren er lukket. Eieren av boligen er ansvarlig for å skaffe og montere røykvarslere, men beboeren er ansvarlig for å sjekke at den fungerer og å skifte batterier.

Seriekoblede røykvarslere

Brannvesenet anbefaler å montere seriekoblede røykvarslere. Seriekoblede røykvarslere kobles sammen trådløst og fungerer ellers som en vanlig røykvarsler. At de er seriekoblet vil si at når en røykvarsler utløses vil alle røykvarslerne aktiveres. Spesielt er dette viktig i store hus og i boliger med flere etasjer.

Service og vedlikehold

Testknappen på røykvarsleren skal testes regelmessig, men gir ingen garanti om at røykvarsleren fungerer (sjekker kun batteri og sirene). Det er derfor også viktig at røykvarsleren regelmessig testes med gass eller røyk.
Batteriet bør byttes en gang i året. Så viktig er dette at 1. desember er røykvarslerdagen og alle oppfordres til å bytte røykvarslerbatteriet selv om det gamle fortsatt fungerer.

Levetiden for en røykvarsler er ca 10 år

MERK – har du alarm tilknyttet Sikring24 er forholdene ovenfor ivaretatt av våre service teknikere, samtidig som du er garantert dirkete utrykning når alarmen går.