Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

Brannsikkerhet ved utleie av hybel

Brannsikkerhet ved utleie av hybel

Del:

Enten du leier eller leier ut bolig har du ansvar for brannsikkerheten. Huseier er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret er på plass, mens leietaker må passe på at alt fungerer.

Røykvarslere

Boliger skal ha minst en røykvarsler per etasje. Røykvarslere skal være godt hørbare inne i alle oppholdsrom og soverom, selv med dørene mellom rommene lukket. Vi anbefaler å installere seriekoblede røykvarslere – løses en varsler ut vil alle varslerne i boligen pipe.

Slokkeutstyr

Huseier skal sørge for at det er slokkeutstyr i boligen, og at disse tilfredsstiller lovkravene. I de fleste boliger brukes pulverapparat eller husbrannslange.

Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom, pulverapparatets trykkmåler (pil) skal peke på grønt og apparatet skal være plombert.

Rømningsveier

Hovedkravet er at alle boliger/boenheter skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Dersom boenheten er på bakkeplan med utgang direkte til det fri er dette tilstrekkelig. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Her er ulike alternative rømningsveier og hvilke krav som gjelder til disse.

Huseier har ansvar for at boligen har tilfredsstillende rømningsveier. Leietakerens ansvar er å holde disse frie. Rømningsveiene må ikke blokkeres av esker og annet rot! 

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Er du bekymret for brannsikkerheten i en utleiebolig?