Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

Brannsikkerhet i borettslag: Dette må du vite

Brannsikkerhet i borettslag: Dette må du vite

Del:

De fleste branner i borettslag oppstår inne i en bolig og utvikler seg svært raskt. Brannsikringstiltak er derfor helt essensielt for å unngå spredning til flere boenheter. 

Her er alt du trenger å vite for å sørge for god brannsikkerhet i borettslaget ditt. 

Hvem har ansvaret? 

Styret i borettslaget har det overholdende ansvaret for brannsikring i fellesarealer, mens beboerne har ansvaret for brannsikring i egen bolig. Det vil si at styret har en plikt til å forebygge brann, gjennomføre kontroller og sørge for at brannsikkerheten opprettholdes. 

Brannvernansvaret inkluderer: 

  • Internkontroller for å sikre at brann- og elsikkerheten i borettslaget er ivaretatt på en forskriftsmessig måte. 
  • Forebyggende brannvern som inkluderer: Tidlig varsling av brann, lett tilgjengelige slokkemidler, kontroll av brannskillere samt trygge og raske rømningsveier for boboerne. 
  • Anskaffelse, montering og kontroll av røykvarslere og slokkeutstyr i hver boenhet. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal det være minst én røykdetektor eller røykvarsler i hver etasje, som tydelig skal kunne høres når dørene mellom oppholdsrom (som stue, kjøkken og bad) er lukket. Samtidig er det beboers ansvar å vedlikeholde og kontrollere at røykvarslerne og slokkeutstyret fungerer som det skal, og det er viktig at styret informerer beboerne om dette. 
  • Branninstruks som informerer om hvordan beboerne skal opptre ved brann. Denne bør henges opp i fellesområder og hver beboer bør også få en slik instruks. 

Les også: Sjekk røykvarsleren og brannslukningsutstyret!

Økt sikkerhet med seriekoblede brannvarslere 

Forskjellen på brannsikkerhet i en enebolig og i et borettslag er at beboere i et bofellesskap er helt avhengige av at naboens brannvarsler faktisk fungerer. Selv om én beboer har tatt alle forhåndsregler i egen leilighet, kan det få store konsekvenser for beboeren om det skulle oppstå en brann i naboleiligheten og varslingssystemet ikke fungerer. Som ansvarlig for brannsikkerheten, har styret i et borettslag derfor rett til å utføre kollektive sikkerhetstiltak. Med seriekoblede brannvarslere som varsler videre til naboene, slipper man å bekymre seg for røykvarslere som ikke er oppe og går. Slike systemer for kollektiv brannvarsling er dessuten påbudt i alle nybygg uavhengig av risikoklasse. 

En tryggere hverdag med alarmavtale 

Å verne om beboernes liv og helse bør være en førsteprioritet for et valgt styre i et borettslag. Dessverre er det ikke alle borettslag som kan dokumentere et velfungerende HMS-system der brannsikkerheten er ivaretatt. En alarmavtale med en bedrift som kan brannsikkerhet vil derfor være en god investering i felles trygghet. 

Som ditt lokale alarmselskap i Follo, tilbyr Sikring24 trådløse brannalarmsystemer tilknyttet en døgnbemannet alarmstasjon med direkte utrykning fra brannvesenet. Har borettslaget ditt en alarmavtale hos oss, trenger du heller ikke bekymre deg for brannvarslere som ikke fungerer som de skal. Vi ivaretar løpende overvåking og drift av brannanlegget, og tar hånd om utbedringer og vedlikehold. Les mer om våre tjenester for borettslag her og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende befaring!