Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

Brannvesenet

Sammen med Brannvesenet tar vi din sikkerhet på alvor

Tidlig varsling redder liv og verdier

Rask respons - din trygghet

Sikring24 har siden 2008 hatt et eksklusivt samarbeid med Brannvesenet for å sikre tidlig varsling og rask utrykning ved utløst Brann- og Innbruddsalarm. Avtalen har reddet flere liv, hindret mange branner og vært tidlig på stedet ved innbrudd. Ved utrykning får du rask og profesjonell hjelp fra lokalkjente mannskaper med lang erfaring i å håndtere utrykninger.

Samarbeid med Brannvesenet

“Skulle en brann bryte ut er tiden knapp.

Mange tenker at flammene tar liv, men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper i løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet av en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til hendelsen og får startet vår innsats."

Egen vekterstyrke i Follo Brannvesen

Vektere fra Brannvesenet rykker ut.

Med økt satsing på alarm- og vektertjenester har Follo Brannvesen etablert en egen vekterstyrke som rykker ut på Sikring24 sine innbruddsalarmer. Vekterstyrken kan også påta seg øvrige oppdrag som vakthold og inspeksjoner.

Brannutrykning

Som eneste alarmselskap i Follo tilbyr vi alarmavtale med direkte utrykning fra Brannvesenet.

Ønsker du en uforpliktende befaring?